EDUSKUNTAVAALIT 2023

Rohkeasti eteenpäin ja usko tekemisen!

Miksi ehdolle?

Olen politiikassa mukana siksi, että olen huolissani hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuudesta. Elämme noususuhdannetta, ja maamme velkaantuu siitä huolimatta jatkuvasti.

Sivistysvaltiossa heikommista on huolehdittava, mutta jokaisen työikäisen ja -kykyisen on osallistuttavaa mukaan.

Tahdon olla luomassa parempaa, rohkeampaa ja kestävämpää Suomea.

Ihmiset täytyy saada töihin. Työn vastaanottamisesta täytyy tehdä kaikissa tuloluokissa ja elämäntilanteissa kannattavampaa kuin työn tekemättä jättämisestä.

Liikunta on lääke. Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret terveiden harrastusten pariin
ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan.

Turvallinen perhearki taattava. Varmistetaan, että jokaisella lapsella ja nuorella elämän alku on
turvallinen ja että vanheta voi turvallisin mielin.

Tekemäni politiikka perustuu faktoihin ja tutkittuun tietoon. Pyrin tutustumaan asioihin jo hyvissä ajoin. Jos en tiedä vastausta johonkin kysymykseen, niin aion ottaa asiasta selvää ja tarvittaessa kysyn kokeneemmilta politiikoilta neuvoa. Päätöksenteko ei voi perustua näppituntumalla. Jos haluat faktoihin perustuvaa päätöksentekoa eduskuntaan, niin tässä sinulle sopiva ehdokas.

ÄÄNESTÄ SADRI BEQIRIÄ.